میزبانی وب

CPM-100MB

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 1 عدد
اد دومین 1 عدد

CPM-200MB

فضا 200 مگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 2 عدد
اد دومین 2 عدد

CPM-500MB

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 3 عدد
اد دومین 3 عدد

CPM-1GB

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 70 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 4 عدد
اد دومین 4 عدد

CPM-2GB

**دامنه ir رایگان در سفارش یکساله**
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 5 عدد
اد دومین 5 عدد

CPM-5GB

**دامنه ir رایگان در سفارش یکساله**
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
کنترل پنل CPanel
ایمیل اکانت نامحدود
ساخت دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک دومین 6 عدد
اد دومین 6 عدد

Powered by WHMCompleteSolution